Pawri hori hai meme template

Pawri hori hai

Ab underground hone ka samay aa gaya h